Från långt till kort!

Fresh short cut! Studio e-hair, Skeninge